Exclusiecriteria

Algemene exclusiecriteria wonen  LET OP! Bij wonen kunnen wij zorg voor deze groepen niet bieden. Bij dagbesteding kijken we opnieuw naar JOU. 

Exclusiecriteria

Algemene exclusiecriteria wonen 

LET OP! Bij wonen kunnen wij zorg voor deze groepen niet bieden.
Bij dagbesteding kijken we opnieuw naar JOU. 

● Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten waar sprake is van:
● Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
● 24-uurs verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
● Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
● Wegloopgedrag;
● Vertonen van suïcidaal gedrag;
● Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in het appartement wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
● Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
● Zintuiglijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
● Florerende psychoses;
● Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
● Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
● Ernstige psychiatrische problematiek