Werken en/of leren

Wij ondersteunen mensen van alle leeftijden met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of maatschappelijke afstand.

Werken en/of leren

Wij ondersteunen mensen van alle leeftijden met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of maatschappelijke afstand. Dit uit zich in verschillende vormen. Op een laagdrempelige manier les krijgen en via die weg praktijkbewijzen en/of erkende mbo- en praktijkdiploma’s behalen. Dit kan bijvoorbeeld een (assistent) kok en/of bedienings-assistent praktijkbewijs en/of diploma zijn, maar denk ook aan erkende mbo diploma’s voor administratie, receptie, marketing en meer. Wij geven ook les op het niveau van de basisschool en het voorgezet onderwijs. Dit alles doen wij met professionals op hbo niveau, voor het alles dat je leert.

Voor iedereen die iets anders nodig heeft, om wel dat diploma te halen. Wat eerder nog niet is gelukt. We bieden je opleiding dus op maat aan. Alles is mogelijk.
De drie verplichte examenvakken voor de mbo opleiding, Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap kunnen wij aanbieden via de theorie in ongedwongen sfeer op jouw tempo. Dit bevat een theorie examen op maat en daarmee valt de druk weg. De rest is puur praktijk. Zonder schoolbanken en zonder veel toetsen.  We kijken naar jouw persoonlijke situatie. Wat er dus wel en niet nodig Is. En spelen op alle factoren in, zodat jij met een gerust hart je diploma haalt. Voor de praktijkdiploma’s zal er geen examen afgenomen worden, en valt elke druk weg.
Wij betalen je opleiding/dagbesteding vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de WMO of de Jeugdwet. We zijn de eerste dagbesteding die dit heeft opgezet en met trots kunnen we zeggen dat dit een succes is!

Hiernaast bieden nog veel meer variatie aan, denk aan allerlei vormen van kunst, zoals schilderen en techniek, permacultuur, diners verzorgen, kanoën, dieren verzorgen, administratie, koken, een vuurtje maken, leren geld omgaan, boodschappen doen, fotoshoppen en meer. Maar wat voorop staat, we kijken naar jouw individuele interesses, groeimogelijkheden en passen daar alles op aan. Het kan alleen zijn, omdat jij gewoon een zinvolle dag wilt, een ander wilt helpen, of jouw ding wilt ontdekken. Waar een wil is, is een weg.

Dus zelfs als iets niet in dit rijtje past? Bijvoorbeeld zingen. Wij gaan er mee aan slag, want iedereen past bij 1911! Weet je nog niet waar je kracht ligt, geen probleem, we helpen je op weg naar jouw doelen! Of je nu bijvoorbeeld een burn-out, autisme, een verstandelijke beperking, (niet aangeboren) hersenletsel hebt, hoogbegaafd bent of een aantal verwante kwaliteiten hebt, met ieder mens werken wij graag samen.

De mix in deze doelgroepen maakt dat we echt een team zijn en op sociaal niveau contact leggen en dit ook in het dagelijks leven integreert. Maar vooral dat we elkaar, ons bedrijf, natuur en medemens helpen, want elke doelgroep brengt zijn kracht. Hierin ben jij dus ook belangrijk. In en op onze dagbeleving zullen we verbondenheid, competenties, autonomie en ritme aangaan. We zullen ook bijdragen tot herstel en participatie. We zijn belevingsgericht, ontwikkelingsgericht en/of arbeidsgericht.  We zien in de praktijk vaak dat dit door elkaar loopt en spelen daar op in. Onze kracht is dus dat we echt individueel gericht zijn. We kijken ook wanneer dit nodig is en jij dat wilt, naar je privé situatie. We zijn kleinschalig per groep en we zorgen voor een huiskamer gevoel.