Kwaliteit

Wij streven naar een hoge kwaliteit, op deze pagina meer informatie. Mist er iets? Neem gerust contact met ons op bij vragen.

Kwaliteit

Missie & Visie

Missie Mensen helpen met een arbeidsmatige afstand en/of maatschappelijk afstand in de samenleving door te kunnen ontwikkelen op eigen tempo en er te mogen zijn. We kijken naar de mens zijn kracht, ook al weten ze die zelf nog niet. Wij zorgen niet voor, maar wij zorgen dat! Visie We...

Meer informatie

Privacy

Beleid  Privacyverklaring Onbeperkt 1911, gevestigd aan Breedelaan 4 1921 XP Akersloot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ● Onbeperkt 1911 respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat gegevens die u met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. ● Onbeperkt 1911 verwerkt persoonsgegevens over...

Meer informatie

Klacht

Procedure Klachtenprocedure Onbeperkt 1911 Iedere bewoner of een derde persoon die met Onbeperkt 1911 te maken heeft, kan een klacht hebben over de dienstverlening en datgene wat hij of zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Onbeperkt 1911. Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op...

Meer informatie

Wie betaald wat bij Onbeperkt 1911?

Voor wie is deze pagina? Deze pagina is voor deelnemers (en hun ouders, verwanten en vertegenwoordigers), die ondersteuning ontvangen bij Onbeperkt 1911. Sommige aanvullende diensten zijn alleen van toepassing voor deelnemers die bij ons wonen. Waar komt de informatie vandaan? De informatie uit deze pagina komt uit het Wlz-kompas. In...

Meer informatie

Exclusiecriteria

Algemene exclusiecriteria wonen 

Meer informatie

Algemene voorwaarden wlz

Klik op link! Algemene voorwaarden

Meer informatie

Wlz module Zorg met verblijf

Klik op link! Bijzondere module WLZ

Meer informatie

Jeugdstem

Hoewel wij niet direct deze zorg leveren, maken we wel graag het volgende kenbaar. Omdat deze jongeren wel bij ons dagbesteding volgen.

Meer informatie

Beleidsplan Stichting

1. Inleiding Dit beleidsplan is gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 maart 2022. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. 2. Strategie Statutaire doelstelling De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten. De stichting heeft ten doel: het (doen) ondersteunen van mensen...

Meer informatie

Jaarverslag Stichting 2023

Verslag Stichting Onbeperkt 1911, jaren 2021-2023

Meer informatie

ANBI Plublicatieplicht

Zie hier de link! ANBI-publicatieplicht  

Meer informatie

Jaarrekeningen Stichting

Zie hier de link voor onze jaarrekeningen: Stichting onbeperkt 1911 jaarrekening 2023

Meer informatie