Jaarverslag Stichting 2023

Verslag Stichting Onbeperkt 1911, jaren 2021-2023

Jaarverslag Stichting 2023

Verslag Stichting Onbeperkt 1911, jaren 2021-2023

De in 2021 opgerichte Stichting Onbeperkt 1911 heeft ten doel: het (doen) ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een maatschappelijke afstand tot de samenleving, alles in de ruimste zin van het woord.

Van 2021 t/m 2023 heeft de stichting voornamelijk gratis advies geven aan mensen die tegen problemen in de zorg aanliepen. En vrijwilligers aangetrokken voor het grotere doel, zoals les geven om een erkend diploma te halen. En de extra dingen te doen, die niet lukken van het standaard zorggeld. 

Het jaar 2023 zijn we echt van start gegaan, met plannen. We zien dat onze deelnemers meer nodig hebben. Het starten van een winkeltje, extra leermiddelen voor praktijk- en mbo diploma’s, uitstromen naar betaalde banen, leren van competenties en zo veel meer. We hebben hier fondsen voor geworven. Het jaar 2024 gaan we dit geheel werkelijk maken. Maar ook hebben we een groter doel voor het jaar 2025. Lees hiervoor ook de Missie en Visie van 1911.