Missie & Visie

Missie Mensen helpen met een arbeidsmatige afstand en/of maatschappelijk afstand in de samenleving door te kunnen ontwikkelen op eigen tempo en er te mogen zijn. We kijken naar de mens zijn kracht, ook al weten ze die zelf nog niet. Wij zorgen niet voor, maar wij zorgen dat! Visie We...

Missie & Visie

Missie
Mensen helpen met een arbeidsmatige afstand en/of maatschappelijk afstand in de samenleving door te kunnen ontwikkelen op eigen tempo en er te mogen zijn. We kijken naar de mens zijn kracht, ook al weten ze die zelf nog niet. Wij zorgen niet voor, maar wij zorgen dat!

Visie
We zijn een zinvolle dagbesteding/dagbeleving, bij ons kan je bijvoorbeeld werken met dieren etc. (belevingsgericht), het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid door bijvoorbeeld te leren koken, boodschappen te doen (ontwikkelingsgericht) of bijvoorbeeld stage te lopen (arbeidsgericht).

Op de dagbeleving ontmoeten ze anderen (verbondenheid), doen ze leerervaringen op (competentie) en leren ze eigen beslissingen te nemen (autonomie). Wij komen tegemoet aan de psychologische basisbehoeften en dragen bij aan ontwikkeling, herstel en participatie. Psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie zijn de cruciale vitamines voor groei. Het ondermijnen van deze behoeftes kan er tot leiden dat hun groei vertraagt of zelfs verzet en psychopathologie in de hand werkt. Mensen die deze psychologische vitamines krijgen zijn nieuwsgierig en gaan geboeid door het leven en gaan eerder luisteren en meewerken uit vrije wil. En niet omdat het moet. Zo slagen ze er beter in om een gefundeerd intern kompas op te bouwen, dat hen richting geeft bij het maken van identiteitskeuzes. Wij spelen een motiverende rol hierin en betrekken ook eventuele andere opvoeders en hulpverleners hierbij waar nodig.

Kernwaarden :
Wees Autonoom, met compassie en grenzen.
Wij gaan er van uit dat ieder mens zich wilt ontwikkelen, net als dat ze zelfstandig leren kruipen, lopen, communiceren etc. Op welk niveau en tempo dan ook.
Dit gaat gepaard met eigen grenzen, maar ook die van anderen. Compassie is een rode draad hierin. Dit monitort en spiegelt Onbeperkt 1911. Ook wordt er les gegeven in hoe dit eruit ziet. Hier in wordt gekeken naar de kracht en passie van de mens. Op basis van wat ze nodig hebben, aangeven en/of aan ons spiegelen. Doormiddel van compassie, kun je ook je eigen “Compass” naar onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, de ander en dus de natuur volgen. De eerst primaire basisbehoefte waar Onbeperkt 1911 voor staat. En volgens sommige wie we zijn.

Deze kernwaarden komen onder andere tot stand door bijvoorbeeld deze principes te volgen.

* Al doende leer je.
Kennis krijgt pas echt betekenis als je dit in de praktijk kunt ervaren. Je hebt een rijke omgeving nodig om zelf te kunnen ontdekken en te kunnen onderzoeken. Wat je aandacht geeft, groeit.

* Durf te denken, wees eigenwijs.
Je leert je verstand te gebruiken en neemt niet zomaar iets aan. Durf te denken, durf te uiten, wees eigenwijs.

* Iedereen is anders en iedereen is gelijk.
Iedereen is anders en iedereen leert op zijn eigen manier en tempo. Je krijgt ruimte om te ontdekken wie je bent. Op je eigen manier en tempo. Soms met een omweg en soms met een sprintje, maar je komt altijd op je bestemming.

* Als je nieuwsgierig blijft, ben je nooit uitgeleerd.
Een nieuwsgierige houding is een vaardigheid waar je je hele leven wat aan hebt. Er wordt beroep gedaan op je creativiteit, nieuwsgierigheid en zelfredzaamheid. Dit helpt bij het vormen van een persoonlijkheid, brengt je verder in het leven en draagt bij aan een stevig fundament.

* Samen ben je niet alleen.
Samen zijn we verantwoordelijk voor een omgeving waar het welbevinden van ieder het uitgangspunt is. Samen zijn we verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en de wereld. Je bent nieuwsgierig naar de ander. Samen kom je verder.

* Doe waar je in gelooft, geloof in wat je doet.
Je gelooft in wat je doet en je weet waarom je het doet. Je krijgt ruimte om te ontdekken wie je bent. Op je eigen manier, maar wel rekening houdend  met de ander, mag je zijn wie je bent. Als je doet wat je gelooft, is angst ondergeschikt, volg je hart. Hou van jezelf.

Strategie
Waarin onze visie, missie, kernwaarden en principes tot stand komen.

Belevingsgericht
Door op locatie met dieren te kunnen zijn, te kunnen subben, kanoën, vuurtjes maken, schilderen, spelletjes doen, etc. hebben we een zinvolle daginvulling met plezier en relationele verbondenheid.

Ontwikkelingsgericht
Door lessen te geven in kunst, techniek, muziek, koken, bezinning, sport, permacultuur, verkeersveiligheid, omgaan met geld en meer op elk niveau.

Doormiddel van gastdocenten die hun enthousiasme overbrengen en wat de mens kan doorvoeren gedurende de week en in langere tijdsperiode (eventueel arbeidsgericht). We vergroten hierdoor zelfredzaamheid en bouwen competenties op.

Rooster gastdocenten:
Maandag: Muzieklessen.
Dinsdag: Kunst en/of techniek.
Woensdag: Koken.
Donderdag: Bezinning kernwaarden, weerbaarheid, competenties leren zoals verkeer, geld, gebarentaal, etc.
Vrijdag: Sportactiviteiten

Aansluiten hoeft niet, je kunt je eigen rooster /schema volgen.

Arbeidsgericht
Wij bieden meer aan dan stages, onze winkel, ontwikkelingsgericht en belevingsgericht zijn. Wij bieden ook opleidingen en competenties (opnieuw) aanleren op elk niveau. Van leren lezen, tot praktijkonderwijs en bijvoorbeeld het behalen van MBO diploma’s. We zorgen dat we kijken hoe iemand dit kan behalen. Hierbij houden we rekening met jouw unieke situatie. Ook al bieden we dit misschien nog niet, we zorgen dat het systeem voor ons werkt. Werkt de school niet bij dit mens? Dan zijn wij de school. Is de traditionele school traumatisch? Dan maken we (kleine) stappen totdat dit trauma geheeld is waar mogelijk.

Wij bieden de opleiding en competenties aan de mens die dit nodig heeft doormiddel van mensen (docenten) die het vak verstaan.

De opleider weet hoe hij de persoon kan boeien en laten leren uit vrije keuze.

We zijn dus belevingsgericht, ontwikkelingsgericht en/of arbeidsgericht.  We zien in de praktijk vaak dat dit door elkaar loopt en spelen daar op in.

(Interne) Begeleiding, naast (gast)docenten.
Leren autonoom te zijn, komt via al deze bovenstaande facetten terug. Waardoor het van kracht is. Maar als extra’s zijn er interne begeleiders die dit ondersteunen in persoonlijke gesprekken, maar ook in observatie. Ook ondersteunen zij de werkvloer hierin.
Dit mens houdt van voorlezen; dus kan de ander voorlezen die het nodig heeft en kunnen zo beide ontwikkelen. Maar ook kan iedereen bij de interne begeleiders zijn of haar verhaal kwijt, worden ze ondersteund in trauma(verwerking) en/of beperking. Kijken wat er nodig is. Helpen met omgang van de eventuele beperking, waardoor een arbeidsmatige afstand en/of maatschappelijk afstand is (ontstaan). Dit is een constant proces gedurende de dag en activiteiten. Zij monitoren dit.

Hiernaast zullen we dus ook extra behoeftes signaleren en hierop inspelen.

Vanuit hier zullen we ook extra dingen organiseren zoals: daten, een muziekavond, theater, poppenkast, verbinding aangaan met andere stichtingen/bedrijven/scholen, of juist op excursie gaan.

Extra docenten, kennis of andere organisaties die nodig en nieuw zijn en die geld of veel tijd kosten, gaan in overleg met de directie.

Voor het behoud van stabiliteit in financiën, creativiteit, het verwezenlijken en aansturen of juiste mensen aantrekken hiervoor. Zij nemen de verantwoordelijkheid dat het waargemaakt wordt. En staan in dienst van de werkvloer.

We gebruiken o.a. de methodiek Geefmede5 en werken samen met aanvullende visies. Via deze methodiek kijk je naar de unieke mens en voorzie je deze alleen van handvaten. Andere handvaten dan in deze methodiek beschreven worden, maar ook passend zijn, passen we ook toe. Deze methode gebruikt iedereen die werkzaam is, de intern begeleider ziet hier extra op toe. Vanuit hier kunnen de mensen hun doelen bereiken. Van zinvolle dagbesteding tot betaald werk.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers ondersteunen ons waar nodig en op een manier die past bij de vrijwilliger. We zijn dankbaar voor hun vrijwillige inbreng en ze krijgen een vrijwilligersvergoeding. Dit zorgt voor extra aandacht en/of expertise.

Vrijwilligerswerk doen bij ons kan ook een middel zijn tot herstel, re-integratie en participatie. We helpen je graag! Eventueel staat hier ook een passende vergoeding voor.

De docenten, begeleiders, vrijwilligers en iedereen op de werkvloer, tot aan de administratie, begrijpt de verschillende doelgroepen en is bekend met degene wie hij les of begeleiding geeft. Iedereen weet wat er nodig is, kan schakelen, samenwerken en de expertise van zichzelf en collega’s opvolgen en delen. Elke werknemer is bekend met onze methodiek en hebben net als iedereen die werkzaam is een VOG.

Administratie
De administratie is dynamisch, omdat het ook over mensen gaat. Als er dingen worden gealarmeerd vanuit hier, wordt dit overlegd met directie, die dit direct oppakt. Ook zullen zij dingen bestellen die nodig zijn of mogelijkheden zien hiervoor. Ze doen ook het websitebeheer voor verkoop, waardoor er altijd een verbinding is met werkvloer.

Er zullen verbindingen zijn met deelnemers die administratief worden opgeleid of hier ondersteunen/hun dagbeleving uithalen. De intern begeleider checkt regelmatig in, zodat zij ook extra vertrouwenspersonen hebben en er geen scheiding ontstaat.

Administratie voor deelnemers en de externe communicatie hiervan doet het hoofd-administratie, tenzij dit is overgedragen in overleg met de directie. Diegene draagt zorg die alleen om administratie gaat. Als er buiten administratie andere communicatie nodig is wordt er directie of een intern begeleider bij betrokken. Dit kan bijvoorbeeld om meerzorg aanvragen gaan, maar ook ondersteuningsplannen. Dit gaat ten alle tijden via 2 lagen, om scheiding te voorkomen. Beide belangen kunnen namelijk anders zijn en blijft zo een eenheid.

Iedereen is minimaal om de 2 weken een uur op elkaars afdeling. Zo houden we verbondenheid, inlevingsvermogen, ruimte voor andere activiteiten en creativiteit.

Directie
De directie is eindverantwoordelijk voor alle facetten en monitort dat dit gehandhaafd blijft. Zorgt voor een veilige werkomgeving en stabiliteit. En monitort dat ieder daarvoor zijn verantwoordelijkheid neemt. De Directie Creëert wat hiervoor nodig is. Ook zullen zij altijd persoonlijk ontwikkelen met het team en dit doorvoeren in Onbeperkt 1911.

Zij doen elke intake, gesprek en externe communicatie (ook sociale media), tot dat die eventueel overgedragen wordt aan een andere collega. Terugkoppelingen van gebeurtenissen en processen blijven dagelijks tot wekelijks nodig.

Hierdoor zien zij ten alle tijden wat er op de werkvloer gebeurd en komt er geen scheiding in de bekende bovenlaag die de mens niet ziet en verlies tot inzicht waar mensen op de werkvloer ondersteuning nodig hebben. We staan naast elkaar, niet boven elkaar. De zorg staat voorop.

De directie is verdeeld in 2 lagen.

1.) Directie/eigenaren

2.) Manager communicatie, ondersteuning persoonlijke doelen en de afdelingen in de organisatie. Toezicht dat afdelingen (in elkaar over) lopen.
3.) Manager dagbeleving en wonen. (De dagelijkse activiteiten en klussen.)
4.) Manager Financiën en administratie

De directie houdt wekelijks tot maandelijks vergaderingen om onze  missie en visie op te volgen en te waarborgen.
Tenzij dit uit handen is gegeven aan management 2 t/m 4.

De dieper liggende drijfveer:
De nog dieper liggende drijfveer is dat we via deze krijgers (onze deelnemers), dankbaar een bewuste plek willen creëeren door de spiegel en ruimte die ze ons geven. Met voedselbos, een aardende binnentuin, (manier van) educatie aan ieder, educatie over onze primaire behoeftes, lichaam en levensstijl. Waar we onze doelgroep ook bijvoorbeeld reflextherapie kunnen bieden en met het totale plaatje het zenuwstelsel verder kunnen helpen op een dieper liggende materie. Dat mensen deze ruimte graag bezoeken en het bewuste gevoel dat daar heerst mee kunnen nemen, kunnen toepassen en door kunnen geven.

Bijlage Wonen
Op dit moment zijn wij bezig met een project beschermd en begeleid wonen. Onze kracht ligt vooral in de zorg op maat. Deze is breder dan men gewend is. We kijken individueel naar elk persoon. Zorgvragen en niveaus lopen vaker door elkaar dan we denken. Iedereen ontwikkelt zich anders en heeft andere behoeftes. Onze basis is dus individueel naar jouw behoeftes en wensen kijken.

Op dit moment verwachten wij in 2025 een zorgboerderij in Akersloot te openen. Dit betekent dat je inpandig je eigen appartement hebt en er ook een gezamenlijke woonkamer aanwezig is met begeleiding. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan hier centraal. Er zijn activiteiten zoals vissen, dieren, techniek, gameroom, moestuin, koken en een miniwinkel. Werken bij je woning ten midden van het dorp is mogelijk, maar uiteraard kun je ook buiten de deur werken.

Van 8 uur tot 16 uur is er doordeweeks altijd iemand in de omgeving bij de dagbeleving die klaar staat voor zorgvragen. Maar het is ook de bedoeling dat jij dan op deze of je eigen dagbeleving/werk bent.

Van 16 tot 20 uur is er een vaste begeleider voor de woongroep en een extra begeleider voor de 1/1 momenten. Het kan per dag verschillen wie, maar je krijgt wel 1 vaste persoonlijk begeleider voor je 1/1 moment. Hulpvragen mag je uiteraard bij iedereen stellen. Waar nodig wordt deze terug bij je PB’er gelegd.

We eten gezamenlijk, maar bij behoefte kan dat (in overleg) natuurlijk ook in je eigen studio. Het eten staat klaar via de dagbeleving, dus de aandacht kan op de eetmomenten naar de groep.

1 keer per week krijg jij een uur 1/1 van je groepsbegeleider/persoonlijk begeleider.

Voor de extra 1/1 hebben we een extern persoon toegewezen. Dit is iemand die elke week een extra uur speciaal voor jou komt en wie je ook alles kan toevertrouwen. Deze persoon heeft ook de tijd 1 uur overdracht te doen naar anderen waar nodig en naar wens.

Hiernaast krijg je elke week 1 uur schoonmaakhulp en 1 uur hulp met persoonlijke verzorging. Heb je dit niet nodig, dan kunnen we dit uur vast vervangen voor iets dat jij wel nodig hebt.

Er is een extra persoon op de administratie die ook aanstuurt op ondersteuningsplannen en werkschema’s voor persoonlijke zaken en groepactiviteiten. Bijvoorbeeld over wat we eten en het maken van een een boodschappenlijst. Deze persoon doet ook de facturatie. Dit gaat samen met dagbesteding. Zodat de zorg van de woningen pure zorg blijft.

Zaterdag en zondag van 12 tot 20 uur is er altijd begeleiding aanwezig. Waar je in en met de groep persoonlijke verhalen kwijt kan. We vormen een “familie” en we delen verhalen met elkaar of we leren te delen. We hebben elkaar gedurende dag, maar we doen ook activiteiten waar we als groep zin in hebben. Uiteraard  kun je er ook lekker zelf op uit gaan of je terugtrekken in je studio.

Naast de groepsbegeleiding, heeft iedereen dus sowieso 4 uur persoonlijke begeleiding per week.

1 uur een extern persoon, die er is voor jou en inspeelt op jouw persoonlijke behoeftes.
1 uur persoonlijk verzorging
1 uur van een begeleider op de groep door de weeks, en in speelt op jouw persoonlijke behoefte.
1 uur schoonmaakhulp en ondersteuning hiervan.

Tussendoor zal er ook genoeg aandacht zijn voor elkaar.

Familie of maatjes zijn belangrijk voor iedereen.  Ook hebben bewoners elkaar natuurlijk. Wij zijn er om dit eventueel te ontwikkelen. We doen waar nodig een beroep op vrijwilligers voor sociaal contact.
In het weekend zal de groep soms rustiger zijn vanwege uitstapjes of mensen die zich terug willen trekken. Zo is er voor de ander wel weer meer aandacht.

Er is nachtbewaking via Een Video Incident Observatie Systeem (VIOS) met begeleiding die op stand-by staat. De eerste periode van bewoning zal er weer begeleiding nabij zijn i.v.m. de opstart, later wordt dit afgebouwd. 

Ook tekenen we een document met elkaar voor gedragsregels met betrekking tot bijvoorbeeld game-verslaving, mobieltjes, tv en andere elektronisch apparaten in de nacht, maar denk ook aan gedragsregels op dagbesteding en relationeel naar je huisgenoten.

Met uitzondering van georganiseerde activiteiten zoals een voorstelling, zijn de avonden en in het weekend de dagbeleving/dagbesteding gesloten en hebben bewoners elke ruimte en de gehele tuin voor zichzelf, naast het stuk privé tuin die alleen voor bewoners bedoelt is.